โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562