ครูและบุคลากรร่วมงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย