แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัทร นรศาศวัต ได้รางวัล ประเภทบุคคลเหรียญทองแดง (วิทย์-ประถม) การแข่งASMO