เข้าร่วมพิธีรับรางวัลของงาน ASMO THAI Ceremony Awards 2019 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ (เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ)