วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ