ดร.พงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองมอบรางวัล การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์