วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ