โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปณิธิ นาคแดง ชั้น ป.1/11 ได้รับตำแหน่งชนะเลิศสูงสุดเวที Prince & Princess international 2019