การรับมอบตัวนักเรียน รอบกรณีพิเศษ รอบมูลนิธิ วันที่ 26 ตุลาคม 2565