โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองได้เป็นตัวแทน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 รายการ