โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70