โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ได้ส่งครู บุคลากร เข้าประกวด Cowboy ในงาน Cowboy night ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม พระราชดำริ จังหวัดระยอง