ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง