การรับสมัครแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565