ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติรายละเอียดการประเมินความพร้อมนักเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566