ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71