ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่